Σπορτιγκ - ΓΑΣ Κομοτηνη 83-76, Α2, 1992

Σπόρτιγκ - ΓΑΣ Κομοτηνή 83-76, Α2, 1992

 

Σπόρτιγκ - ΓΑΣ Κομοτηνή 83-76, Α2, 1992

https://www.youtube.com/watch?v=JXVFwpPuY3U