Μ.Αλεγανδροσ-ΓΑΣ Κομοτηνη 42-54, Α1 γυναικων, 1993

Μ.Αλέγανδρος-ΓΑΣ Κομοτηνή 42-54, Α1 γυναικών, 1993

 

Μ. Αλέξανδρος-ΓΑΣ Κομοτηνή 42-54, Α1 Γυναικών, 14/11/1993

Κομοτηνή (Καρυπίδης-Γάλλος): Βελιμίροβιτς, Στεργίου, Λιούρτα, Δόλωμα, Παπαναστασίου, Τζαβάρα, Μαστροθεοδώρου, Παπαδαμάκη, Γκόγκου, Γκουρτσελίδου

https://www.youtube.com/watch?v=Q9mxgdq0qjg&feature=youtu.be