Μιλων-ΓΑΣ Κομοτηνη 95-84, Α2, 1993

Μίλων-ΓΑΣ Κομοτηνή 95-84, Α2, 23/1/1993

Μίλων-ΓΑΣ Κομοτηνή 95-84, Α2, 23/1/1993

https://www.youtube.com/watch?v=Le8B5WksvTU&feature=youtu.be