Φοινικασ-ΓΑΣ Κομοτηνη 50-41, Α1 Γυναικων, 1993

Φοίνικας - ΓΑΣ Κομοτηνή 50 - 41, Α1 Γυναικών, 1993    

Φοίνικας - ΓΑΣ Κομοτηνή 50 - 41, Α1 Γυναικών, 1993