ΓΑΣ Κομοτηνη – εσπεροσ Καλλιθεασ 96 - 94, 1991

ΓΑΣ Κομοτηνή – Έσπερος Καλλιθέας 96 - 94, 1991

ΓΑΣ Κομοτηνή – Έσπερος Καλλιθέας 96 - 94, 1991

https://www.youtube.com/watch?v=93Eoxs1udEA