Ηλυσιακοσ - ΓΑΣ Κομοτηνη 95 -71, Α2, 1995

Ηλυσιακός - ΓΑΣ Κομοτηνή 95 -71, Α2, 1995  

 

Ηλυσιακός - ΓΑΣ Κομοτηνή 95 -71, Α2, 1995