Αμπελοκηποι - ΓΑΣ Κομοτηνη: 90 - 56, Α2, 1994

Αμπελόκηποι - ΓΑΣ Κομοτηνή: 90 - 56, Α2, 1994    

 

Αμπελόκηποι - ΓΑΣ Κομοτηνή: 90 - 56, Α2, 1994