ΓΑΣ Κομοτηνη - ΜΕΝΤ: 76 - 69, Α2, 1991

ΓΑΣ Κομοτηνή - ΜΕΝΤ: 76 - 69, Α2, 1991