φωτο

ΜΕΝΤ-ΓΑΣ Κομοτηνή 75-71, Α2 ,1992

 

ΜΕΝΤ-ΓΑΣ Κομοτηνή 75-71, Α2 ,1992

https://www.youtube.com/watch?v=RrYI4oUf53Y&feature=youtu.be